Advisering & Uitvoering Brandpreventie B.V.

Het Reeshof College is een vmbo-school waar praktische leerstijl, uitgestelde keuze, brede beroepenoriëntatie en loopbaanbegeleiding belangrijke elementen zijn. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten vaak erg vroeg kiezen welke opleiding zij na het vmbo gaan volgen. Op het Reeshof College kunnen leerlingen dat keuzemoment tot halverwege het derde leerjaar uitstellen. Naast degelijk onderwijs in algemene vakken en leergebieden, maken zij breed kennis met de verschillende richtingen waaruit zij later kunnen kiezen.
 
Gelukkig zitten de leerlingen in een brandveilig gebouw, AUB BV heeft de gehele staalconstructie brandwerend beschermd d.m.v. brandwerend plaatmateriaal  of coating.
  • 2850m¹ staalconstructie
  • 1650m² plaatmateriaal
  • 810kg brandwerende verf.