Advisering & Uitvoering Brandpreventie B.V.


Gebouwen worden steeds vaker uitgevoerd met een hoofddraagconstructie opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. Deze constructie moet in veel gevallen brandwerend bekleed en behandeld worden om ervoor te zorgen dat indien er zich een brand voordoet de constructie niet bezwijkt. De temperatuur waarbij dit plaats vindt noemt men de kritieke temperatuur. Bij een lagere belasting ligt deze temperatuur hoger. Ook de toepassing van het profiel, kolom of ligger, heeft invloed op de kritieke staaltemperatuur. In de praktijk wordt bij een volledig belaste kolommen en liggers een kritieke temperatuur aangehouden van 500ºC en 590ºC. 

Om staal voldoende lang in tact te laten tijdens een brand, is het noodzakelijk een brandwerende isolatie aan te brengen. De functie van de brandwerende isolatie is het voorkomen van een te snelle opwarming van het staal. Behalve dat de isolatie moet isoleren, mag hij tijdens de brand niet wegvallen.

Om de hoofddraagconstructie te beschermen op de eis bezwijken hebben wij meerdere oplossingen. Denk hierbij aan plaatmateriaal of een brandwerende coating.