Een gebouw wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten dit om de brand beheersbaar te houden, schade te beperken, dat de gebruikers van het gebouw veilig kunnen vluchten en dat de brandweer de mogelijkheid heeft om hun werk te verrichten.

Brandcompartimenten (WBDBO) zijn opgebouwd uit verschillende constructie's denk hieraan aan wanden, plafonds, en kozijnen. Hierbij zijn de volgende criteria van belang:

Vlamdichtheid op afdichting:

De constructie mag geen vlammen of hete gassen doorlaten, dit wordt aangeduid met (E)

 

Thermische isolatie betrokken op temperatuur:

De niet - verhitte zijde mag niet meer gemiddeld 180°C op ening punt stijgen, dit wordt aangeduid met (I)

 

Thermische isolatie betrokken op straling:

De maximale straling, gemeten op 1.000mm mag niet meer bedragen dan 15KW/m², dit wordt aangeduid met (W)

 

Bezwijken:

De constructie mag onder invloed van de belasting niet bezwijken, dit wordt aangeduid met (R).

 

Wij hebben de nodige kennis in huis om een correcte brandscheiding te realiseren, elke constructie heeft een andere aanpak nodig, denk bij plafonds aan de bovenliggende constructie (hout / plaatstalen dak) of bij wanden aan schachtwanden, hoogte etc.