Een gebouw wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten dit om de brand beheersbaar te houden, schade te beperken, dat de gebruikers van het gebouw veilig kunnen vluchten en dat de brandweer de mogelijkheid heeft om hun werk te verrichten.

Brandcompartimenten (WBDBO) zijn opgebouwd uit verschillende constructie's denk hieraan aan wanden, plafonds, en kozijnen. In veel gevallen gaat er door de brandscheiding leidingwerk cq installatie's deze dienen brandwerende te worden afgedicht. Elke doorvoering heeft zijn eigen aanpak nodig. 

Dus hoe eerder wij worden betrokken in het bouwproces des te beter kunnen wij de doorvoeringen afdichten in een later stadium, op de juiste manier volgens de testrapporten. Dit geeft als voordeel dat de faalkosten worden gereduceerd. 

Logboek afdichtingen

Na dat wij gereed zijn met onze werkzaamheden ontvangt u van ons alle gegevens op een USB kaart, hierop staan tekeningen, registratielijsten, foto's, garantieverklaringen en rapporten van de gebruikte materialen. Wij registreren de doorvoeringen d.m.v. een speciaal hiervoor ontwikkelde app, dus u heeft ten alle tijde inzicht in de gemaakte doorvoeringen, wij kunnen de logboeken sorteren (per soort doorvoering, verdieping etc.) eventueel kunnen wij de doorvoeringen voorzien van een QR code.